Papuska Ağaç Fırsatı Kalan Süre:

PAPUSKA TEŞVİK PRİM SİSTEMİ

Papuska Marketing  pazarlamaya ihtiyaç duyan firmaların ürünlerini ve yine kendi sitesinde talep gören ürünleri tüketici ile buluşturan bir alışveriş sitesidir. Bu doğrultuda amacı, düzenli olarak alışveriş yapılmasını sağlamak amacıyla tüketicilere ve papuska sitesini tavsiye eden girişimcilere bazı teşvikler sağlayarak sitenin aktif olmasını sağlamaktır. Bu teşvikler aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

PAPUSKA KAZANÇ AĞACI NEDİR?

PAPUSKA KAZANÇ AĞACI tek bir hesap üzerinden sıralandığı bir yapıdır. Bu yapı şu şekilde organize edilmektedir.

Her 100 puanlık alışveriş bir konum olarak adlandırılmakta ve platformda otomatik olarak yer almaktadır. Doğrudan şirket hesabına bağlı olarak devam eden bu organizasyon ikili kol sistemlerine benzemekle beraber doldurmalı bir yapı şeklinde ilerlemektedir. Her 100 puanı bir kişi olarak da düşünebilirsiniz. Kısaca 400 puanlık bir alışveriş yaptınız ve her 100 puan ağaca ayrıca yerleşir ve her birinden ayrı ayrı prim kazanırsınız. Tek bir ana hesaba bağlı olarak tabi.

Yapıda 1.sırada 2 2.sırada 4, 3.sırada 8 , 4.sırada 16, 5.sırada 32, 6.sırada 64, 7.sırada 128, 8.sırada 256, 9.sırada 512, 10.sırada 1024 kişi/konum olarak sıralanmaktadır.

Her ayın ilk 100 saatinde(Bu saat süresi önceden duyuru yapılarak bir sonraki ay değişiklik gösterebilmektedir) yapılan her 100 puanlık alışveriş bu 100 saatin sonunda otomatik yazılıma bağlı olarak sıralanır. Bu sıralanma şeklinin işleyişi şu şekilde olmaktadır.

a) Bir önceki ay yapılan alışveriş puanı esas alınarak kullanıcıya bir kariyer verilir. Bu kariyer sistemi 500 puan için 1yıldız 800 puan için 2 yıldız, 1100 puan için 3 yıldız olarak(+300puan ilave 1 yıldız olarak) devam eder. Örnek 1600 puanlık alışveriş yapan bir tüketici 5 yıldız olarak aylık kariyere sahip olur.500 puanın altında alışveriş yapanlar kariyer verilmez.

b) Girişimciler için referans oldukları kişilerde aynı ay içerisinde alışveriş yaparlarsa her 100 puanlık referansları 1 aktif referans sayılarak kariyer sahibi olurlar. Ay toplamında 8 referansı alışveriş yaparsa 800 puan eder ve bu da 2 yıldız kariyerine hak kazanmasına neden olur. Önceki aylardan devam eden ve ilgili aydaki yeni referansları toplamı baz alınır.

c) Alışveriş ve referansları toplamı kişinin ilgili aydaki kariyerini belirler. Bu kariyerler bir sonraki ayın ilk 100 saatinde alışveriş yaptıkları takdirde (minumum 100 puan,maksimum 300 puan) sıralamada etki eder. En yüksek kariyerden başlayarak dağılım devam eder. Herhangi bir kariyeri olmayan tüketiciler ise otomatik yazılımın alışveriş yapılan tarih(nakit ya da kart,önceki aylarda yaptığı düzenli alışveriş vb.kriteleri de göz önüne alarak  ağaç sıralaması oluşturulur.

d) Her ayın ilk 100 saatinde yapılan alışverişler 100 saatin bitiminde sistem tarafından Papuska Kazanç Ağacının gövdesi oluşturulur ve sonrasında yeni kayıtlar ağaca yerleşebilme hakkı kazanır. Mevcut oluşan yapıda her yeni gelen tüketici ilk boş yere atanır ve ay sonuna kadar devam eder. İlk 100 saatte alışveriş yapabilmek için mutlaka önceki ay ya da aylarda bir defaya mahsus en az 500 puanlık alışveriş yapmak şarttır.(2020 itibariyle ilk ay alışveriş şartı 200 puan olacaktır. Mart 2021 itiabriyle 300 puan olacaktır.Ortalama 3 ayda 100 puan artarak 2021 sonuna doğru 500puana ulaşacaktır) Bu şart sağlanmadan yapılan ilk 100 puanlık alışverişlerdeki kazançlar geçersizdir. (Her ayın 5-30'u arası yeni kayıtlar için bir defaya mahsus alışveriş süresi)

e) Ay bitiminde her konumun altındaki derinlikte dağıtılacak puanlara göre kişilerin ana kazancı olan papuska kazanç dağılımı prim puanları belli olur. Devam eden ayda önceki ayın son günlerinde alışveriş yapan tüketiciler cayma hakkı son tarihi itibariyle kazançlar netleşir.

f) Papuska Alışveriş Sitesinde 1 AP(Alışveriş Puanı) ürünün karlılık marjı, stok durumu gibi nedenlere bağlı olarak papuska tarafından belirlenir. PRİM PUAN ise 1 liradır. Her bir 100 puanlık konum için her kademe için verilen prim puanlar vardır. Bir katılımcı ilk 10 kademesinden prim kazanır.Her bir kademesindeki konum/kişi için 5 lira prim kazanır. . İlk 10 kademedeki 1024 kişi için her bir konum için 5 lira prim ödenir.

1.Aşamada 500 Aktif kullanıcıya ulaşana kadar ilk 6 kademeden prim dağılımı olacaktır.Toplam 128 kişi/konumdan prim alabileceksiniz. Her bir kademedeki 100 puan için 5 puan prim ilk aşamada ilk kademedeki her bir konum için 30 lira olarak belirlenmiştir. Katılımcıların lehine olan bu süreç toplam katılımcı sayısı arttıkça ilk kademedeki 30 prim puan azalarak 7.8.9 ve 10 kademelere dağıtılacaktır.

g) Bir kullanıcı hesabı ay bitiminde alt derinliklerinden şu şekilde prim puan dağılımına hak kazanır.

1.Sıra alt derinlikten(Toplam 2 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=10 TL

(1.Aşamada ilk kademedeki her bir konum için 30 lira var olan toplam 2 konum için 60 lira prim hak edişi olacaktır)

2.Sıra alt derinlikten(Toplam 4 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=20 TL

3. Sıra alt derinlikten(Toplam 8 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=40 lira

4. Sıra alt derinlikten(Toplam 16 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=80 lira 

5. Sıra alt derinlikten(Toplam 32 konum) her bir konumdan 5Prim Puan=160 lira

6. Sıra alt derinlikten(Toplam 64konum) her bir konumdan 5 Prim Puan =320 lira

7. Sıra alt derinlikten(Toplam 128 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=640 lira(1.Aşama sürecinde buradaki prim ilk kademeye yansıtılacaktır.7 kademeden prim verilmeyecektir. Toplam katılımcı sayısı 500 ü geçince bu kademe açılacaktır)

8. Sıra alt derinlikten(Toplam 256 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan = 1280 lira

(1.aşamada bu kademe kapalı olacak prim verilmeyecektir. Toplam katılımcı sayısı 500 ü geçince bu kademeden prim verilecektir. Şu an için ilk kademeye yansıtılmıştır)

9. Sıra alt derinlikten(Toplam 512 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=2560 lira 

(İlk aşamada sadece ilk 6 kademeden prim verildiğiinden bu kademe kapalı olacaktır)

10. Sıra alt derinlikten(Toplam 1024 konum) her bir konumdan 5 Prim Puan=5120 lira...

(İlk aşamada bu kademe kapalı olacaktır)

 

Örnek 1: Ay sonunda alt derinliğinize 6 kademenizin dolu olduğunu varsayarsak ilk  6 derinlik prim puanları

1.sıradan 5*2prim puan=10 lira 

2.Sıradan 4*5=20 puan= 20 Lira 

3.sıradan 8*5,=40 Prim puan= 40 lira

4.Sıradan 16*5=80 Prim Puan=80 Lira

5.Sıradan 32*5=160 Prim Puan =160 Lira

6.Derinlikten 64*5=320 prim puan= 320 lira eder.

Toplamda ise 630 TL prime hak kazanır. İlk aşama sürecinde toplam 680 lira prim kazanırsınız.. B utabiki her 100 puanlık alışverişiniz için geçerlidir. İlk 100 saatte 400 puanlık alışveriş yapmış iseniz yaklaşık 2400 lira prim hak edişiniz olacaktır.

 

Örnek 2: İlk 10 derinliğin dolu olduğunu varsayarsak: 10.000 lira prime hak kazanırsınız. Tabiki bu sadece 100 puan için geçerlidir. 300 puanlık bir alışverişiniz varsa her bir 100 puan için ortalama 300 lira-şeklinde olacağından 10..000*3=30.000 tlira civarında bir prime hak kazanacaksınız. Her 100 puanı ayrı bir hesap olarak düşünmelisiniz. Ortalama 100 puanın 75 liralık bir alışverişe denk geldiğini düşünürseniz 225 liralık bir alışverişle 300 puanınız olabilir..

(İlk aşamada ilk 6 derinlikten prim dağıtılacaktır)

Proje yeni başladığı için katılımcı sayısını az olacağı göz önüne alınarak  ortalama 100 lira 100 puan olarak planlanmıştır. Sadece ürün alarak 100 puanı tamamlayabilirken yüksek puanlı paketlerden alarak daha fazla konum elde edebilirsiniz. 250 liraya 300 puanlık fırsat paketlerinden satın alarak 100 puan için 85 lira ödemiş olursunuz.

 

2-PAPUSKA SPONSORLUK GELİRLERİ:

Papuska alışveriş sitesinin tanıtımı ve kullanıcıları ulaştırma konusundan doğrudan internet reklamları ve tanıtımlarla birlikte tavsiye yolu ile satış prensibini de kabul etmiştir. Bu doğrultuda ek gelir ya da profesyonel kazanç sağlamak isteyen kişilere sponsorluk gelir hakkı tanımıştır. Bu gelir PAPUSKA KAZANÇ AĞACINDA teşvik primi kazanan her üyenin sponsoru ve üst sponsorlarına tanınmıştır. Kişi şayet papuska kazanç ağacından prim kazandı ise bu dağılım yapılır. Burada diğer network marketing sistemlerindeki gibi oluşacak ciro vb. özellikle baz alınmaz.

A-Referansınız papuska kazanç ağacı dağılımında ay toplamında elde ettiği ağaç gelirinin %5’ine hak kazanırsınız. (Örnek : 1.derece referansınızla sistemde alışveriş yapan bir tüketici ağaç gelirinden 1000 lira kazandı ise siz %5’ini yani 50 lira kazanırsınız, 5000 lira kazanırsa 250 lira elde edersiniz)

B-Referansınızın referansının elde edeceği ağaç gelirinden %4 kazanırsınız. Eğer papuska ağaç gelirinden 3000 lira kazandı ise sponsoruna 150 lira bir üst sponsoru olan size ise 120 lira yansır.

C-3.alt referansınızın ağaç kazancından ise size %3 yansır.

D-4.alt referansınızın ağaç gelirinden ise %2 kazanırsınız.

E- 5.Alt Referansınızn ağaç gelirinden ise %1 kazanırsınız.

Sponsorluk gelirlerinin veriliş amacı sisteme daha çok kullanıcı sağlamak için ayrılan tanıtım gelirlerinin bir kısmını bu tanıtımı yapacak kişilere tahsis edilmesidir. Bu bağlamda siz papuska kazanç ağacından istenilen türden bir gelir elde edemeseniz bile sizin referansınızla sisteme giren birinin oluşabilecek gelirinden hak kazanma şansını elde edebileceksiniz. Bu doğrultuda ne kadar çok kişiyi sisteme davet ederseniz daha çok kariyer ve kazanç elde etmiş olacaksınız.

Sponsorluk gelirler için herhangi bir ekstra şartı yoktur. Sistemde tek şart olan minumum alışveriş şartı olan 100 puan şartı geçerlidir. Siz o ay alışveriş yapmazsanız sponsorluk gelirlerinden yararlanamazsınız. Bir üyenin kazandığı sponsorluk geliri aktif olmadığı zaman bir üst hatta devrolmaz. Bu yüzden referanslarınızı takip etmeniz önemlidir.

İlk 2 hattınızın kazancından %5 ve %4 alacağınız için size tavsiyemiz 1* kariyerine ulaşmanız için gerekli 4 aktif paylaşımcı kişiyi kendinize yazdıktan sonra diğer referanslarınızı onlara dağıtmanız. Onlarda %5 siz de %4 alacağınız için onların da bir süre sonra aktif olarak sistemde daha fazla tavsiye etmesini sağlamış olursunuz.

 

3-EN ÇOK ÜYE KAYIT KAZANÇLARI:

İlk aylar aktif olmayacak bu üye hediyeleri referans primleri ile yer değiştirmiştir. Şu an için her yeni kayıt için(minumum belirlenen puan ile kayıt yapan sponsora 3 iş günü içerisinde ödenen referans primi) Aralık ve ocak ayı için her 200 puanlık giriş ile yeni kayıt yaptıran sponsora 100 lira net prim ödemesi yapılacaktır.

5-ÇEKİLİŞ KAZANÇLARI:

Papuska Alışveriş Sisteminde her ay düzenli 100 puan ve üzerinde alışveriş yapan tüketicileri teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. Herhangi bir referansı olmadan ya da ekstra alışveriş yapmadan düzenli alışveriş yapan ama belirli bir prim puanın altında prim kazanan kullanıcılarını belirlenen sürede çekiliş sistemine tabi tutarak onlara ayrıca hediyeler dağıtır. Bu dağılım verilen hediyelerin büyüklüğüne göre ilgili yasalar gereği yapılır. Belirli sayıda katılımcı sağlanırsa bu gerçekleşir. Tabi ki sistem başlanıldığı tarihten itibaren her ay düzenli alışveriş yapma şartı aramaktadır. Peyderpey yapılan alışverişler bu çekilişe dahil değildir.

Örnek: 3 ay üst üste 100 puanlık alışveriş yaptınız. Toplamda 100 liranın altında prim kazandınız. Bu tarz katılımcıları ayrı bir havuzda değerlendirerek hediyelerle teşvik etmeyi öngörmektedir. Karma hediye paketleri ve ilerleyen süreçte tablet gibi daha detaylı hediyeler vermeyi planlıyoruz. Bütün bunlar büyüyen organizasyona düzenli olarak destek veren katılımcılarla mümkün olacaktır. Sayımız çoğaldığında katılımcı sayısı artacağı için sadece bu çekiliş MP kanunlara uygun olarak yapılacaktır. (Sistemimizde başka çekiliş söz konusu değildir.Papuska Ağaç Dağılımı çekiliş sistemi üzerine kurulu değildir)

6-DİĞER KAZANÇLAR:

Belirlenen sürelerde yapılacak kampanyalarla ve özel teşvikler kapsamında tüketicilere ya da kariyer sahiplerine sağlanacak eğitim, tatil vb hizmet hediyeleri şeklinde gerçekleşecektir.

NOTLAR

A- Bir kullanıcı aynı ay içerisinde yaptığı her 100 puan için bir konum satın almış olur. 100 puanın altında yapılan alışverişler kazanç ağacı dağılıma tabi olmaz. Bir kişinin yapacağı toplam alışveriş puanı 100 puana bölünür ve her 100 puan için bir konum verilir ve bu konular tıpkı bir kişi imiş gibi kendi alt gelirlerinden istifade eder. Tek bir hesapta elde edilen kazançlar toplanır. (Örnek 550 puan alışveriş yapan bir tüketici 5 adet 100 konuma sahip olur)

B- Bir kullanıcı ay toplamında maksimum brüt 20.000 lira prime hak kazanabilir. Bu limit ilerleyen süreçte artabilir. Bu da önceden duyurular bölümünde belirtilir. Bu kazanç papuska kazanç ağacı ve sponsorluk gelirleri toplamı esas alınır.

C- Yasal süre sonunda bir kullanıcı ödeme talep ettiği takdirde belirtiği hesaba kazandığı prim stopajı kesilerek gönderilir. Minumum 250 liraya hak kazanan tüketici alacağı için ödeme bildiriminde bulunabilir. Ocak 2021'den sonra prim hakediş miktarı 300 lira olacaktır. Bunun sebebi operasyonel giderlerin asgari seviyede tutulması ve sadece alışveriş yaparak kazanç sağlama fırsatı sunduğumuz için bizim de katılımcılardan sisteme her ay devam etme gibi beklentimiz vardır.

D- PAPUSKA KAZANÇ AĞACINDA kazanılan primler için sistem sizden bazı şartlar ister. İlk 5 derinlikten kazanacağınız gelirler için herhangi bir şart istemezken 6.derinlikten prim alabilmek için 1 yıldız 7.derinlikten prim kazanabilmek için 2 yıldız 8.derinlikten prim kazanabilmek için 3 yıldız 9.derinlikten prim kazanabilmek için 4 yıldız kariyer sahibi olmanızı ister. Siz de ay bitmeden bu puanları referanslarla ya da eksik puan kadar alışveriş yaparak tamamlayabilirsiniz.

PAPUSKA ORGANİZASYON ALANINDA İLK OLARAK PAZARLAMA İHTİYACI DUYAN ÜRETİCİ YA DA GİRİŞİMCİ FİRMALARIN ÜRÜNLERİNİ TÜKETİCİ İLE BULUŞTURMA SÜRECİNİ TÜKETİCİNİN YAPTIĞI ALIŞVERİŞTEN KAZANÇLI ÇIKMASI ÜZERİNE KURMUŞTUR. TÜKETİCİ SİTEDE YER ALAN FIRSAT ÜRÜNLERİNDEN YA DA DİĞER KARMA İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMASININ ÖNCELİKLİ AMACI BU PLATFORMDAN PARA KAZANMA İHİTYACINDAN DOLAYIDIR.

PAPUSKA BURADA DEVREYE GİRMEKTEDİR. ÜRETİCİLER İÇİN MARKA BİLİNİRLİĞİ VE ÜLKE ÇAPINDA ÜRÜNLERİNİN GERÇEK TÜKETİCİLER TARAFINDAN KULLANILMASI VE SONRASINDA TERCİH EDİLİR HALE GELMESİ İÇİN TEŞVİK EDİCİ BİR YAPIDA OLMASI GEREKMEKTEDİR.

PAPUSKA KÜÇÜK BÜTÇELİ LAIŞVERİŞLER ÇOKLU KATILIMCILAR ÜZERİNE KURULMUŞTUR. İDEAL TEŞVİK PRİMLERİ İSE 2000 KİŞİ/KONUMUN HER AY ALIŞVERİŞ YAPMASI ÜZERİNEDİR. PROJEDE 1000 KİŞİYE ULAŞINCAYA KADAR SİSTEM KAZANÇLARI PROJE KURUCULARI TARAFINDAN DESTEKLENECEKTİR.

PAPUSKA AYRICA DİJİTAL BİR PLATFORMDUR. BÜTÜN GEREKSİZ GİDERLERİNİ AZALTARAK ALIŞVERİŞ YAPAN KATILIMCILARA DAHA FAZLA TEŞVİK PRİMİ ÖDEMEK İÇİN YAZILIM PROJESİ OLARAK HAREKET EDER. BURADA KATILIMCILAR NE KADAR ÇOK PRİM KAZANIRSA PROJE ÜLKE ÇAPINDA O KADAR HIZLI BÜYÜYECEK VE KALICI OLACAKTIR. KISACASI DİJİTAL BİR İŞTİR.

Rekabet şartları gereği tercih edilebilen bir site olabilmek göründüğü kadar kolay değil. Bu nedenle ürün ana maliyetleri haricinde karımızın önemli bir çoğunluğunu sistemde dağıtıyoruz. Bu da tüketicilerin alışveriş yapmaları ve bunu düzenli hale getirmeleri için bir sebep olacağı kanaatindeyiz. Kendi markamıza ürünlerle de daha çok karlılık olduğunda yine daha fazla prim dağıtmaya çaba harcayacağız.

Projemizde bir kişinin çok alışveriş yapacağı bir sistem değil çok katılımcının küçük bütçelerler projede her ay alışveriş yapacağı bir proje istediğimizden kişilerin daha çok kazanması için çaba harcıyoruz.

Tabiki hayır. Hem alışveriş yapıp hem belirli tutarın üzerinde para kazanmak sistemsel olarak mümkün değil zaten. Sitede belirlenen ilk saatlerde toplu alışverişler yapılır bu şekilde ağacın gövdesi oluşur daha sonra sisteme yeni giren kayıt ya da tüketicilerin yaptığı alışverişlerle ağacın büyümesi devam eder. Bu büyümenin sonrasında her kullanıcının alt ekibindeki derinlikten oluşan primlere de hak kazanır. Bu 10 lira ile 10 000 lira arasında değişir.

Cevap: Yazılımsal olarak bir dağılım yapmak için belirli bir puan şartı aranması gerekir. 200 liranın altında yapılan alışverişlerdeki lojistik, muhasebe vs. giderleri hesaplandığında üstüne bir de kar payı eklendiğinde mantıklı bir işlem haline gelmemektedir. Bu nedenle belirli miktarların üzerinde toplu alışverişlerle bu dağılım ancak mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle başlangıçta 100 puanlık alışveriş 90-120 lira ortalamasında olacaktır. Tabi ki daha alt limitlerde ürünler olabileceği gibi alacağınız ürünlere göre de bu rakam artabilecektir. İlerleyen dönemlerde katılımcı sayısının artmasıyla daha uygun iskontolo ürün temini ile bu rakamları dengede tutmaya gayret edeceğiz.

Projemizin amacında belirttiğimiz gibi farklı markalara ait ürünlerin tanıtımı, numune ürün ve fırsat ürünlerinin bulunduğu yüksek puanlı paketlerden tercih ederek kazancınızı artırabilirsiniz. Örnek ortalama 200 liralık fırsat paketlerinin 400 puan olduğu göz önüne alınırsa her 100 puan için ayrı bir kazanç hakkınız olacağı için çok daha avantajlı olacaksınız.

Cevap: Sistem ilerleyen bir model üzerine kuruludur. Durağan değildir. Bu nedenle her ay artan satışlarla büyümeye devam edecektir. Anca bu şekilde alışveriş yapan tüketicilere kazanç paylaşımı yapabilsin. Sitede yapılan aylık toplam alışveriş tutarı ne kadarsa o oranda dağılım söz konusu olacaktır. 500 kişi ile 5000 kişinin dağılımı aynı olmayacaktır elbette. 5000 kişilik bir alışverişte 10 000 lira kazanan birkaç kişi olacakken 500 kişilik bir alışverişte bu limit daha alt seviyelerde olacaktır. O nedenle sisteme daha çok tüketici gerekmektedir. Bunun için sistemi pazarlayan kişilerin referans sayılarına göre alacağı kariyerler ve yine daha çok alışveriş yapanların alacağı kariyerler bir sonraki ay onların ağaç dağılımında üst sıralarda yer almasına neden olacaktır. Bu nedenle kariyer sahibi olmanız ister üye bularak ister alışveriş yaparak daha yüksek primler için tercih sebebidir. Bununla birlikte sadece 100 puanlık alışveriş yaparak bile yüksek tutarlarda prim kazanma hakkınız bulunmaktadır.

Cevap: Papuska Kazanç Ağacı doldurma bir yapı üzerine inşa edilmektedir. Her ay yeni baştan kurulan bu sistem dinamik bir şekilde işlemektedir. İlk 100 saatte o güne kadar sisteme kaydolmuş ve en az 1 kere alışveriş yapmış herkes eşit statüde (bir önceki ay oluşan kariyer hakkı hariç) başlamaktadır. Bu saatlerin toplamında ağacın gövdesi oluşur. Bu süre toplamında yapılan siparişler ise peyderpey gönderilmeye devam başlanır. Bu esnada farklı tedarikçi firmalardan yapılan antlaşmalar gereği hangi firmadan ne kadar ürün alacağımız siparişler vs belirlenir. Hem ağacın gövdesinin oluşması hem de ürün listesinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Belirli bir disiplin içerisinde ise kişilerin alışveriş şartını bu ilk 4 gün içinde yaparak onaylamaları gerekmektedir. Aynı zamanda işin heyecanı da burada.

Cevap: Kullanıcı panelinden ağaç durumunu inceleyebilirsiniz ve alt hizalardaki kullanıcı ikonlarına tıklayarak aşağı doru eğer hareketlilik varsa görebilirsiniz. Panelde bununla ilgili farklı gelir panellerinde anlık olarak görebileceksiniz. Size bağlı olmayan kullanıcılarda zaten dağılım gereği sizin alt ekibiniz olarak görülse de esasen durum bu şekilde değildir. Sizin alt hizanızda yer alan her bir kademeden belirtilen puanlardan istifa ettiğiniz için sadece o aylık gözükecektir. Sizin sponsor olduğunuz kişiler gerçekte sizin ekibinizdir onların papuska ağaç gelirleri sizi doğrudan etkilemektedir. Onların ilgili ayda alışveriş yapmaları onlarında prim kazanmalarına neden olacaktır.

 

SIRA

KİŞİ

PRİM PUAN

TOPLAM PRİM PUAN

TL KARŞILIĞI

1

2

5

10

10

2

4

5

20

20

3

8

5

40

 

4

16

3

48

48

5

32

3

96

96

6

64

3

192

192

7

128

2

256

256

8

256

2

512

512

9

512

2

1024

1024

10

1024

1

1024

1024

11

                     2048                             1                                 2048                         2048

12

                      4096                             1                                 4096                         4096

TOPLAM

 

9366

9366

 

Prim dağılımı İlk kademe için 5 puan yerine 20 puandır. İlk aylarda geçerli olup projenin yeni başlamasından dolayı katılımcıları ideal katılımcı sayısına ulaşana kadar destekleme mahiyetindedir. Daha sonra ideal prim oranlarına gelecektir. 

 

Yukarıdaki tabloda 300 puanlık alışveriş yapan biri 3.veya 4.kademede olduğunda her bir 100 puanlık konumu için aşağı kademelerde yer alan tutarların toplamına hak kazanaktır.